Mua hàng online
skyphone

Danh mục sản phẩm

Đăng ký nhận bản tinHướng dẫn thanh toán


Hướng dẫn cài đặt GPRS cho iPhone Hong Kong

Posted on 24th Jul 2012 @ 1:16 PM

Các bước cài đặt GPRS-EDGE cho iPhone HONG KONG như sau: 

(Chú ý: Trên thị trường có nhiều máy HONG KONG được sản xuất & cung cấp bởi nhiều nguồn khác nhau, nên cũng chỉ đúng với đa số máy trên thị trường hiện nay mà thôi nhé!)

CÀI TỰ ĐỘNG:

1. Đăng ký:

* VIETTEL: Soạn GPRS gửi 191 (Miễn phí) rồi làm theo hướng dẫn, sẽ nhận 3 tin nhắn. Tin nhắn yêu cầu nhập Mật khẩu: 1111
* MOBIFONE: Soạn DK GPRS gửi 994 (Miễn phí)
* Vina: GPRS ON gửi 333 (Miễn phí)

2. Cài cấu hình:

* VIETTEL: Soạn: GPRS ĐờiMáy gửi 191 (Đời máy chung cho máy HONG KONG là MP4) hoặc cài cấu hình tự động Soạn : CAUHINH gửi 107
* MOBIFONE: Soạn: GPRS ĐờiMáy gửi 994 (Đời máy chung cho máy HONG KONG là MP4)


CÀI BẰNG TAY:

1. Vào: Dịch vụ => Tài khoản dữ liệu => GPRS => Chọn tên 1 Tài khoản dữ liệu nào đó => Rồi phần Tên tài khoản, bạn ghi: (Phần này ghi gì cũng được, chỉ bạn nhớ thuộc mạng nào thì được rồi). Ví dụ như:

* Đối với VIETTEL: VIETTEL WAP
* MOBIFONE: MOBIFONE WAP
* VINA: VINA WAP
* Vietnamobile: VNM Internet

Phần APN:

* Viettel: v-wap hoặc v-internet (Chạy trên nền mạnh hơn như: 2.5G), hoặc e-connect (Mạng 3G)
* Mobifone: m-wap
* Vina: m3-world
* Vietnamobile: wap

Phần Tên người dùng & Mật khẩu


* Viettel: mms (hoặc để trống)
* Mobifone: mms
* Vina: mms
* Vietnamobile: (để trống)

Rồi bạn lưu lại.

Sau đó bạn quay trở ra lại phần Dịch vụ, chọn WAP => Cài đặt => Tài khoản biên tập => Chọn 1 Cài đặt sẵn bất kỳ => Chỉnh cài đặt sẵn. Rồi:

Đối với:

* Viettel:
   + Đổi tên cài đặt sẵn: VIETTEL
   + Trang chủ: http://www.google.com.vn
   + Tài khoản dữ liệu: Chọn vào => Rồi chọn GPRS lúc nảy => Chọn VIETTEL WAP => OK
   + - Kiểu kết nối: Vào Lựa chọn => HTTP => Địa chỉ Proxy: 192.168.233.010
      - Cổng Proxy: 8080
Rồi Lưu lại, trở ra Phần Kích hoạt Cài đặt sẵn (Nằm cùng với mục Chỉnh cài đặt sẵn hồi nảy), rồi kích hoạt. Thế là xong.

* Mobifone:
     + Đổi tên cài đặt sẵn: MOBIFONE
   + Trang chủ: http://wap.mobifone.com.vn/ hoặc http://www.google.com.vn
   + Tài khoản dữ liệu: Chọn vào => Rồi chọn GPRS lúc nảy => Chọn Mobi-gprs => OK
   + - Kiểu kết nối: Vào Lựa chọn => HTTP => Địa chỉ Proxy: 203.162.021.107
      - Cổng Proxy: 8080
Rồi Lưu lại, trở ra Phần Kích hoạt Cài đặt sẵn (Nằm cùng với mục Chỉnh cài đặt sẵn hồi nảy), rồi kích hoạt. Thế là xong.

* Vina:
     + Đổi tên cài đặt sẵn: Vina
   + Trang chủ: http://wap.vinaphone.vnn.vn hoặc http://www.google.com.vn
   + Tài khoản dữ liệu: Chọn vào => Rồi chọn GPRS lúc nảy => Chọn GPRS => OK
   + - Kiểu kết nối: Vào Lựa chọn => HTTP => Địa chỉ Proxy: 010.001.010.046
      - Cổng Proxy: 8080
Rồi Lưu lại, trở ra Phần Kích hoạt Cài đặt sẵn (Nằm cùng với mục Chỉnh cài đặt sẵn hồi nảy), rồi kích hoạt. Thế là xong.

* Vinamobile:
     + Đổi tên cài đặt sẵn: VNM GPRS
   + Trang chủ: http://wap.vinamobile.com.vn/ hoặc http://www.google.com.vn
   + Tài khoản dữ liệu: Chọn vào => Rồi chọn GPRS lúc nảy => Chọn GPRS => OK
   + - Kiểu kết nối: Vào Lựa chọn => WAP => Địa chỉ Proxy: 010.010.128.044
      - Cổng Proxy: 8080
Rồi Lưu lại, trở ra Phần Kích hoạt Cài đặt sẵn (Nằm cùng với mục Chỉnh cài đặt sẵn hồi nảy), rồi kích hoạt.

2. Cài cấu hình:


* VIETTEL: Soạn: GPRS ĐờiMáy gửi 191 (Đời máy chung cho máy HONG KONG là MP4) hoặc cài cấu hình tự động Soạn : CAUHINH gửi 107
* MOBIFONE: Soạn: GPRS ĐờiMáy gửi 994 (Đời máy chung cho máy HONG KONG là MP4)

Thế là xong rồi đấy! Các bạn vào Trang chủ hay vào Chỉ mục gõ vào địa chỉ mình cần như:

Vào:

Google Search: http://www.google.com.vn
Yahoo!: http://www.yahoo.com.vn
Yahoo! Chat Messenger: http://vn.m.yahoo.com/

***** Cách cài đặt WiFi :

Dịch vụ, chọn WAP => Cài đặt => Tài khoản biên tập => Chọn 1 Cài đặt sẵn bất kỳ => Chỉnh cài đặt sẵn. Rồi:

Trang chủ chỉnh sửa thành : google.com
Tài khoản dữ liệu sửa thành Mạng không dây
Loại hình kết nối để HTTP
Lưu lại . Rồi kick hoạt tài khoản vừa lập .
Vào icon wifi seach mạng . Kết nối mạng .
Sau đó vào Wap hoặc operamini để duyệt .